MDB 03
MDB 03

Tủ điện phân phối nguồn chính MDB

Sản Phẩm Liên Quan

Hệ thống tủ khung, lắp đặt các thiết bị đóng cắt điện hạ thế chính như: ACB, MCCB. Các thiết bị đóng cắt điện chính và thiết bị điều khiển, có chức năng bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ chạm đất, bảo vệ quá dòng ...và cách ly hệ thống khi có yêu cầu sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, trên tủ điện chính này còn có các thông tin chỉ thị điện áp, dòng điện tải của hệ thống điện đang vận hành.

Giới thiệu chung: Tủ phân phối điện chính MDB là sự kết hợp giữa các thiết bị đóng ngắt hạ thế: VCB, ACB, MCCB, MCB, ELCB, RCCB, cầu chì… đóng cắt các  phụ tải nhánh của công trình, và các mạch điều khiển, đo đếm khác.

Ứng dụng: Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời, có các chức năng đóng ngắt cơ bản nhất đến phúc tạp.

Tiêu chuẩn áp dung: IEC 60439-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60947-2.

   

Sản Phẩm Cùng Danh Mục

Hệ thống tủ khung, lắp đặt các thiết bị đóng cắt điện hạ thế chính như: ACB, MCCB. Các thiết bị đóng cắt điện chính và thiết bị điều khiển, có chức năng bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ chạm đất, bảo vệ quá dòng ...và cách ly hệ thống khi có yêu cầu sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, trên tủ điện chính này còn có các thông tin chỉ thị điện áp, dòng điện tải của hệ thống điện đang vận hành.

Giới thiệu chung: Tủ phân phối điện chính MDB là sự kết hợp giữa các thiết bị đóng ngắt hạ thế: VCB, ACB, MCCB, MCB, ELCB, RCCB, cầu chì… đóng cắt các  phụ tải nhánh của công trình, và các mạch điều khiển, đo đếm khác.

Ứng dụng: Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời, có các chức năng đóng ngắt cơ bản nhất đến phúc tạp.

Tiêu chuẩn áp dung: IEC 60439-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60947-2.

   

Liên Kết Website